Въведение

Настоящите Условия за ползване ("Условия"), които включват и по този начин включват Декларацията за поверителност на undefined / лична информация ("Политика за защита на личните данни"), са юридическо споразумение между AVISYNC SASU и свързаните с нея дружества ("Дружеството" или "Ние") и вие ("вас"). Чрез използването или достъпа до приложенията AVISYNC ("Приложения") или уебсайта, намиращ се в undefined ("Сайтът"), наричани общо "Услуга", вие се съгласявате (i) да сте навършили 13 години (ii) ако сте навършили пълнолетие в своята юрисдикция или по-късно, че сте прочели, разбрали и приемате да сте обвързани от Условията и (iii) ако сте на възраст между 13 и пълнолетие че вашият законно настойник е прегледал и е съгласен с тези условия.

Компанията си запазва правото по свое усмотрение да променя или преразглежда тези Условия по всяко време и приемате да сте обвързани с такива модификации или ревизии. Всяка такава промяна или промяна ще бъде ефективна седем (7) дни след публикуването в Услугата, а вашето продължаващо използване на Услугата след датата на влизане в сила ще представлява вашето приемане и съгласие за такива промени или изменения. Ако възразявате срещу всяка промяна или промяна, единственото ви прибягване е да преустановите използването на Услугата.

Права за ползване на услугата

Услугата осигурява социална онлайн и мобилна платформа чрез приложенията и свързаните с тях интернет услуги. Услугата може да Ви позволи да участвате в обществени и частни чат стаи и да използвате функциите за съобщения, за да комуникирате с други потребители на Услугата. При спазване на тези условия Дружеството ви предоставя ограничен, отменим, неизключителен, непрехвърляем лиценз, който не подлежи на подлицензиране, за използване и достъп до Услугата само за лична, нетърговска употреба (за търговски цели, трябва да получите писменото съгласие на нашия търговски екип, условията на това търговско споразумение трябва да бъдат определени отделно).

Вие се съгласявате да не (и да не се опитвате) (i) да използвате Услугата за каквато и да е употреба или цел, различна от изрично разрешените от тези Условия, или (ii) да копирате, адаптирате, променяте, подготвяте производни произведения въз основа на, разпространява, публично излъчва, публично извършва, предава, предава, излъчва или по друг начин експлоатира Услугата или която и да е част от Услугата, освен ако това е изрично разрешено в тези Условия. Лицензии или права не се предоставят виновно или по друг начин на каквито и да било права на интелектуална собственост, притежавани или контролирани от Дружеството или неговите лицензодатели, с изключение на правата и правата, изрично предоставени в настоящите Условия.

Компанията си запазва правото да променя временно или временно временно или окончателно Услугата (или част от нея) със или без предизвестие. Компанията си запазва правото да откаже на всеки потребител достъп до Услугите без предупреждение по каквато и да е причина, включително, но не само, нарушение на Условията.

Ако нарушите тези условия, Компанията си запазва правото да ви издаде предупреждение относно нарушението или незабавно да прекрати или прекрати всички или всички профили, които сте създали чрез Услугата. Вие се съгласявате, че Дружеството не е необходимо да Ви уведомява, преди да прекрати или прекрати Вашата сметка (а), но може да направи това.

Политика на бисквитките

Като продължавате да използвате този уеб сайт, вие се съгласявате, че можем да поставим Cookies и други подобни технологии на вашето устройство, включително мобилни устройства, по ваше съгласие с нашия мениджър за съгласие за "бисквитки". Като продължавате да използвате мобилното си устройство за достъп до този уебсайт, приемате, че може да бъде събрана следната информация: уникален идентификатор на устройството ви, IP адрес на мобилно устройство, информация за операционната система на устройството ви, мобилен оператор и информация за местоположението ви съгласно приложимото законодателство).

Такси

Цената на нашите продукти или някои характеристики на нашите продукти се определят в нашите Приложения. Може също така да изискаме от Вас да платите сумите, дължими чрез платежна услуга на трета страна. Плащанията за такива такси ще се уреждат от условията на магазина ви за приложения или от трети страни, приложими за покупки в приложението. Приемате да спазвате всички подобни условия и други изисквания на магазина си за приложения или на трета страна.

Вие носите отговорност за определянето и плащането на съответните държавни такси, такси и такси за услуги, произтичащи от сделка, настъпила чрез Услугата. Ние не носим отговорност за събирането, съобщаването, плащането или превеждането на такива такси, такси или такси за услуги, освен ако това не е задължително по закон.

Вашата сметка

Вие носите отговорност за вашите данни за вход и за всяка дейност, произтичаща от използването на вашите идентификационни данни за вход или друга дейност в профила си ("Профил") в Услугата.

При стартирането на приложенията или услугите, ако все още нямате профил, ще бъдете подканени да създадете такъв, като предоставите потребителско име и в някои случаи парола. Може да се наложи да предоставите валиден имейл адрес или друга информация, за да получите достъп или да използвате определени приложения или функции.

Вие представлявате и гарантирате, че информацията, която ни предоставяте при регистрацията и по всяко друго време, ще бъде вярна, точна, актуална и пълна. Ние си запазваме правото да отхвърлим всяко потребителско име или да прекратим потребителското си име или да предотвратим използването на потребителско име по наше усмотрение и без никаква отговорност към вас. Вие ще се уверите, че вашият имейл адрес се поддържа точен и актуален по всяко време. Ако ви позволим да използвате приложението (а) без да създавате профил (например, ако предоставяме функция за използване на една сесия).

Вие носите отговорност за запазването на поверителността на вашите идентификационни данни и носите пълната отговорност за всички дейности, които се случват чрез използването на вашите пълномощия или по друг начин в профила Ви. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно, ако смятате, че конфиденциалността на вашите идентификационни данни е била компрометирана или ако подозирате, че не използвате Вашата сметка. Вие се съгласявате, че няма да носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от неразрешено използване на вашите пълномощия.

Вашето съдържание

Всички данни, текст, графики, фотографии и техният подбор и подреждане, както и всякакви други материали, качени в услугата от Вас, са "Ваше съдържание". Вие представяте и гарантирате, че вашето съдържание е оригинално за вас и че притежавате изключително права върху такива включително правото да се предоставят всички права и лицензи в настоящите Условия, без Дружеството да поема задължения или отговорности на трета страна, произтичащи от упражняването на тези права и лицензи. Цялото ваше съдържание е Ваша отговорност и Компанията не носи отговорност за материали, които качвате, публикувате или предоставяте по друг начин.

Чрез качване, разпространение, предаване или по друг начин използване на Вашето съдържание със Службата ни предоставяте непрекъснат, неизключителен, прехвърлим, безвъзмезден, подлицензивен и световен лиценз за използване, приемане, възпроизвеждане, модифициране, адаптиране, публикуване, да създавате производни произведения, да разпространявате, изпълнявате и показвате съдържанието си във връзка с работата и предоставянето на услугата.

Дружеството не гарантира точността, качеството или целостта на публикуваното от потребителя съдържание. С използването на Услугата приемате и приемате, че може да бъдете изложени на материал, който смятате за обиден или неприемлив. Вие се съгласявате, че при никакви обстоятелства Дружеството няма да носи отговорност за съдържанието на потребител, включително, но не само, грешки в съдържанието на потребителя или загуба или повреда, причинена от използването на потребителско съдържание.
Компанията си запазва правото да премахне и да изтрие за постоянно Вашето съдържание от Услугата със или без предупреждение по каквато и да е причина или без причина. Можете да уведомите Компанията за всяко потребителско съдържание, за което смятате, че нарушава настоящите Общи условия или друго неподходящо поведение на потребителя, като изпратите имейл на undefined .

Услуги на трети страни

Използваме услугите на трети страни, за да ни помагат да предоставяме услугата, но такава употреба не показва, че ги подкрепяме, или че сме отговорни за техните действия. В допълнение, Услугата може да се свърже с уебсайтове на трети страни, за да улесни предоставянето на услуги на вас. Ако използвате тези връзки, ще напуснете Услугата. Някои от тези уебсайтове на трети страни могат да използват Сервизни материали под лиценз от нас. Ние не носим отговорност и не подкрепяме тези уебсайтове на трети страни или организации, спонсориращи такива уеб сайтове на трети страни или техните продукти или услуги, независимо дали сме свързани с такива уеб сайтове на трети страни. Вие се съгласявате, че не носим отговорност или не носим отговорност за каквито и да било загуби или щети от какъвто и да било вид, възникнали в резултат на такива сделки, които може да имате на уебсайт на трета страна или в резултат на наличието на всяка реклама на трети страни услугата.

Прекратяване на договора

Можете да прекратите профила си по всяко време и по каквато и да е причина, като изпратите имейл до undefined .

Дружеството може да прекрати Вашата Сметка и Вашия достъп до Услугата (или, по единствен избор на Компанията, приложими части от Услугата) по всяко време и по каквато и да е причина. Компанията не е длъжна да ви предоставя предизвестие или предупреждение преди всяко такова прекратяване. Възможно е в резултат на прекратяването да загубите Вашата Сметка и цялата информация и данни, свързани с нея, включително, без да се ограничавате с Вашата Виртуална Валута и Виртуални Стоки, както е приложимо, и Компанията няма задължение да ви компенсира за такава загуба.

комуникации

Можем да комуникираме с Вас по имейл или да публикуваме известие чрез Услугата. Приемате да получавате имейл от нас на имейл адреса, който сте ни предоставили за целите на обслужването на клиенти. С използването на Услугата или предоставянето на информация за Вас, Вие се съгласявате, че можем да комуникираме с Вас по електронен път по отношение на сигурността, поверителността и административните въпроси, свързани с използването на Услугата от Вас.

Можете да използвате Услугата, за да изпращате съобщения до други потребители на Услугата. Вие се съгласявате, че използването на Услугата няма да включва изпращане на непоискани маркетингови съобщения или излъчвания (т.е. спам). Може да използваме различни средства за блокиране на спамерите и злоупотребите от използването на Услугата. Ако смятате, че спам произхожда от Услугата, моля, незабавно ни изпратете имейл на contact@avisync.com

Отказ от гаранция

УСЛУГИТЕ И УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО Е", БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ОГРАНИЧЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЗАГЛАВИЕ И НЕНАРУШЕНИЕ. Освен това, докато Компанията се стреми да предостави добър опит на потребителите, ние не можем и не представляваме или гарантираме, че услугите винаги ще бъдат сигурни или без грешки, или че услугите ще се извършват винаги без закъснения, прекъсвания или неточности. ПРЕДПОЧИТАНИТЕ ПРЕКРАТЯВАНИЯ СЕ ПРИЛАГАТ В РАЗМЕР, РАЗРЕШЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Ограничаване на отговорността

В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ, ДРУЖЕСТВОТО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАС ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦЕ ЗА ВСЯКАКВИ ПОСЛЕДВАЩИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ДРУГИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КАКВИТО И ДА БИЛО ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБЕНИ ДАННИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШАТА УПОТРЕБА НА УСЛУГАТА ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ СЛУЧАЙ ИЛИ ИЗТЕГЛЕНИ ОТ УСЛУГАТА, БАЗИРАНО ОТ ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ПРАВО, ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ И ДРУГОТО ДРУЖЕСТВО Е БИЛО ПРЕДЛАГАНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
КОМПАНИЯТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАС ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ПО-ГОЛЯМА ОТ СУМАТА, КОЯТО ВИ ИЗПОЛЗВАТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ В ТРИТЕ (3) МЕСЕЦА, КОИТО ПРЕДИЗВИКАТ ПРЕДИ ДАТАТА, КОЯТО ПОЗВОЛЯВАТЕ ПЪРВА ПОМОЩ. ОГРАНИЧЕНИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА В ТЕЗИ УСЛОВИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ИЛИ ПРОМЯНА НА ПРАВАТА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ПО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, КОИТО МОГАТ ДА НЯКОИ ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ОТКАЗИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛАГАТ ВАС. В тези юрисдикции отговорността на AVISYNC ще бъде ограничена до най-високата степен, разрешена от закона.
Вие конкретно потвърждавате, че Дружеството не носи отговорност за съдържанието на потребителя, включително, без ограничение, върху съдържанието ви или клеветническото, обидно или незаконно поведение на трета страна и че рискът от вреда или повреда от гореизброеното изцяло почива върху вас.

обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите и държите Дружеството, безобидно от и срещу всяка загуба, отговорност, иск, искане, щети, разноски и разноски, включително разумни адвокатски хонорари, произтичащи от или във връзка с (i) вашето използване и достъп до Обслужване; (ii) вашето нарушение на който и да е от тези условия; (iii) нарушаването на правото на трета страна, включително, без да се ограничава само с това, права върху авторско право, собственост или поверителност или споразумение на трета страна; или (iv) всяко ваше съдържание или информация в профила Ви или всяка друга информация, която публикувате или споделяте в или чрез Услугата. Както се използва в този раздел, "вие" трябва да включва всеки, който има достъп до Услугата, използвайки вашата парола.

Приложения за IOS

Следните допълнителни условия важат за всяко приложение, предоставено ви от компанията, предназначено за използване на мобилно устройство, работещо под Apple iOS (приложение "iOS"): - Вие потвърждавате, че тези условия са само между Вас и AVISYNC, а не с Apple, Inc. ("Apple").

  • Използването на приложението за iOS на компанията трябва да съответства на настоящите Общи условия на App Store на Apple.
  • Дружеството, а не Apple, носят пълната отговорност за приложението ни за iOS, както и за услугите и съдържанието, които са на разположение на него. Приемате, че Apple няма задължение да предоставя услуги по поддръжка и поддръжка по отношение на нашето приложение за iOS. До максималната степен, разрешена от приложимото право, Apple няма да има каквото и да е гаранционно задължение по отношение на нашето приложение за iOS.
  • Вие се съгласявате, че Компанията, а не Apple, е отговорна за всякакви искове от страна на вас или трета страна, свързани с нашето приложение за iOS или вашето притежание и / или използването на приложението ни за iOS.
  • Вие се съгласявате, че Компанията, а не Apple, ще отговаря, до степента, изисквана от настоящите Общи условия, за разследването, защитата, разрешаването и освобождаването от отговорност на трети лица за нарушение на интелектуалната собственост, свързано с нашето приложение за iOS или вашето притежание и използване на нашето приложение за iOS.
  • Вие представлявате и гарантирате, че (i) не се намирате в страна, която е обект на ембарго на правителството на САЩ или която е определена от правителството на САЩ като страна, която "поддържа терористи"; и (ii) не сте вписани в списъка на правителствата на САЩ за забранени или ограничени страни.
  • Приемате да спазвате всички приложими условия на трети страни, когато използвате приложението си за iOS (напр. При използването на приложението за iOS не трябва да нарушавате условията на услугата за безжични данни).
  • Страните се съгласяват, че дъщерните дружества на Apple и Apple са трети лица, ползващи се с тези условия, тъй като те се отнасят до вашия лиценз за приложение на iOS на компанията. След като приемете тези условия, Apple ще има правото (и ще се счита, че е приел правото) да прилага настоящите Общи условия срещу вас, тъй като те се отнасят до Вашия лиценз за приложението за iOS като трета страна бенефициент.

Потребителски спорове

Вие носите цялата отговорност за взаимодействието си с други потребители на Услугата и други страни, с които контактувате чрез Услугата. Фирмата се отказва от всякаква отговорност пред вас или която и да е трета страна, свързана с използването на Услугата от Вас. Компанията си запазва правото, но няма задължение, да управлява споровете между вас и другите потребители на Услугата.

Авторско право

Авторски жалби: Компанията зачита интелектуалната собственост на другите и искаме от нашите потребители да направят същото. Ако смятате, че вашата работа е била копирана по начин, който представлява нарушение на авторско право или че вашите права върху интелектуална собственост са били нарушени по друг начин, трябва да уведомите Компанията за вашата иск за нарушение.