Introduktion

Dessa användarvillkor ("Villkor"), som inkluderar och härmed införlivar sekretesspolicyen vid undefined / integritet ("Sekretesspolicy"), är ett juridiskt avtal mellan AVISYNC SASU och dess närstående företag ("Företaget" eller "Vi"). och du ("du"). Genom att använda eller komma åt AVISYNC-applikationerna ("Apps") eller webbplatsen som är undefined ("Webbplatsen"), som kollektivt kallas "Tjänsten", godkänner du (i) att du är 13 år eller äldre, (ii) om du är majoritetsalder i din jurisdiktion eller över det du har läst, förstått och accepterar att vara bunden av villkoren, och (iii) om du är mellan 13 och flertalet i din jurisdiktion, att din förmyndare har granskat och godkänt dessa villkor.

Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra eller ändra dessa Villkor när som helst och du accepterar att vara bunden av sådana ändringar eller ändringar. En sådan ändring eller ändring kommer att träda i kraft sju (7) dagar efter det att du har lagt ut på Tjänsten, och din fortsatta användning av Tjänsten efter det aktuella datumet kommer att utgöra din godkännande av och överenskommelse om sådana ändringar eller ändringar. Om du gör invändningar mot ändringar eller ändringar ska din enda åtgärd vara att sluta använda tjänsten.

Rätt att använda tjänsten

Tjänsten tillhandahåller en social online och mobil plattform via Apps och relaterade Internet-tjänster. Tjänsten kan låta dig delta i offentliga och privata chattrum och använda meddelandegenskaper för att kommunicera med andra användare av tjänsten. Med förbehåll för att du följer dessa Villkor ger företaget dig en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar licens att använda och få tillgång till tjänsten, endast för din personliga, icke-kommersiella användning (för kommersiell användning, du måste erhålla skriftligt samtycke från vårt kommersiella team, villkoren i detta kommersiella avtal måste bestämmas separat).

Du samtycker till att inte (och inte försöka) (i) använda Tjänsten för någon annan användning än vad som uttryckligen är tillåten enligt dessa Villkor eller (ii) kopiera, anpassa, modifiera, förbereda derivatverk baserat på, distribuera, licensera, sälja, överföra, offentliggöra, publicera, överföra, strömma, sända eller på annat sätt utnyttja Tjänsten eller någon del av Tjänsten, med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet i dessa Villkor. Inga licenser eller rättigheter beviljas dig implicit eller på annat sätt enligt immateriella rättigheter som ägs eller kontrolleras av Bolaget eller dess licensgivare, med undantag för de rättigheter och rättigheter som uttryckligen ges i dessa Villkor.

Företaget förbehåller sig rätten att, tillfälligt eller permanent, ändra tjänsten (eller någon del därav) med eller utan förvarning. Bolaget förbehåller sig rätten att vägra användaråtkomst till Tjänsterna utan föregående meddelande av någon anledning, inklusive men inte begränsat till en överträdelse av villkoren.

Om du bryter mot dessa villkor förbehåller sig företaget rätten att utfärda en varning angående överträdelsen eller omedelbart säga upp eller upphäva alla eller alla Konton du har skapat med hjälp av tjänsten. Du godkänner att företaget inte behöver meddela dig innan du avslutar eller suspenderar ditt konto (er), men det kan göra det.

Cookies policy

Genom att fortsätta att använda den här webbplatsen godkänner du att vi kan placera cookies och annan liknande teknik på din enhet, inklusive mobilenhet, enligt din överenskommelse med vår cookie samtyckeschef. Genom att fortsätta använda din mobila enhet för att komma åt den här webbplatsen godkänner du att följande information kan samlas in: din unika enhetsidentifierare, IP-adress för mobilenhet, information om enhetens operativsystem, mobiloperatör och din platsinformation (i den mån det är tillåtet enligt gällande lag).

avgifter

Priset på våra produkter eller vissa funktioner i våra produkter bestäms i våra Apps. Vi kan också kräva att du betalar några belopp som betalas via en tredje parts betalningstjänst. Betalningar av sådana avgifter kommer att styras av din appbutiks eller tredje parts villkor som gäller för inköp i app. Du godkänner att följa alla sådana villkor och andra krav i din appbutik eller sådan tredje part.

Du är ansvarig för att bestämma och betala lämpliga offentliga skatter, avgifter och serviceavgifter som härrör från en transaktion som sker via Tjänsten. Vi är inte ansvariga för att samla in, rapportera, betala eller överlåta dig sådana skatter, avgifter eller serviceavgifter, förutom vad som annars annars krävs enligt lag.

Ditt konto

Du är ansvarig för dina inloggningsuppgifter och för eventuella aktiviteter som följer av användningen av inloggningsuppgifter eller annan aktivitet på ditt konto ("Konto") på Tjänsten.

När du startar App (er) eller Tjänsten, om du inte redan har ett konto, kommer du att bli uppmanad att skapa en genom att ange ett användarnamn och i vissa fall ett lösenord. Du kan också vara skyldig att tillhandahålla en giltig e-postadress eller annan information för att komma åt eller använda vissa program eller funktioner.

Du representerar och garanterar att den information du lämnar till oss vid registrering och vid alla andra tillfällen kommer att vara sant, korrekt, aktuellt och fullständigt. Vi förbehåller oss rätten att avvisa användarnamn eller att säga upp användarnamnet eller förhindra användningen av ett användarnamn efter eget gottfinnande och utan ansvar för dig. Du kommer att se till att din e-postadress hålls korrekt och uppdaterad hela tiden. Om vi ​​tillåter dig att använda App (erna) utan att skapa ett konto (t.ex. om vi gör en användningssession tillgänglig för en session).

Du är ansvarig för att du håller sekretess för dina inloggningsuppgifter och är helt ansvarig för alla aktiviteter som uppstår genom användningen av dina uppgifter eller på annat sätt i ditt konto. Du godkänner att meddela oss omedelbart om du anser att sekretessen för dina inloggningsuppgifter har äventyras eller om du misstänker obehörig användning av ditt konto. Du godkänner att vi inte är ansvariga för förlust eller skada som uppstår genom obehörig användning av dina uppgifter.

Ditt innehåll

Alla uppgifter, text, grafik, fotografier och deras urval och arrangemang och andra material som laddas upp till Tjänsten är "Ditt innehåll". Du representerar och garanterar att Ditt innehåll är original för dig och att du ensam äger rätten till sådana innehåll, inklusive rätten att bevilja alla rättigheter och licenser i dessa villkor utan att bolaget ådra sig någon tredje parts skyldigheter eller ansvar som uppstår genom utövandet av sådana rättigheter och licenser. Allt Ditt Innehåll är ditt eget ansvar och Företaget ansvarar inte för material som du laddar upp, postar eller på annat sätt gör tillgängligt.

Genom att ladda upp, distribuera, överföra eller på annat sätt använda ditt innehåll med tjänsten, ger du oss en permanent, icke-exklusiv, överlåtbar, royaltyfri, underlicensierbar och världsomspännande licens för att använda, värd, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, skapa derivatverk från, distribuera, utföra och visa ditt innehåll i samband med drift och tillhandahållande av tjänsten.

Företaget garanterar inte noggrannhet, kvalitet eller integritet för eventuellt användarinnehåll. Genom att använda Tjänsten bekräftar och accepterar du att du kan bli utsatt för material hittar du stötande eller anstötliga. Du godkänner att företaget under inga omständigheter är ansvarigt för användarinnehåll, inklusive men inte begränsat till fel i användarinnehåll eller förlust eller skada som uppkommit genom användning av användarinnehåll.
Företaget förbehåller sig rätten att ta bort och permanent radera ditt innehåll från tjänsten med eller utan förvarning av någon anledning eller utan anledning. Du får anmäla företaget till användarinnehåll som du anser strider mot dessa villkor eller annat olämpligt användarbeteende, genom att maila undefined .

Tjänster från tredje part

Vi använder tjänster från tredje part för att hjälpa oss att tillhandahålla Tjänsten, men sådan användning indikerar inte att vi stöder dem eller är ansvariga eller ansvariga för deras handlingar. Tjänsten kan dessutom länka till tredje parts webbplatser för att underlätta tillhandahållandet av tjänster till dig. Om du använder dessa länkar lämnar du tjänsten. Några av dessa tredje parts webbplatser kan använda Service Material enligt licens från oss. Vi är inte ansvariga för eller vi stöder dessa tredjepartswebbplatser eller organisationer som sponsrar sådana tredje parts webbplatser eller deras produkter eller tjänster, oavsett om vi är anslutna till sådana tredje parts webbplatser. Du godkänner att vi inte är ansvariga eller ansvariga för förlust eller skada av någon typ som uppkommit till följd av sådana transaktioner som du kan ha på eller via en tredje parts webbplats eller som en följd av närvaron av tredje parts annonsering på tjänsten.

Uppsägning

Du kan avsluta ditt konto när som helst och av någon anledning genom att skicka ett e-postmeddelande till undefined .

Bolaget kan när som helst och av någon anledning säga upp ditt konto och din tillgång till Tjänsten (eller, enligt Bolagets enda alternativ, tillämpliga delar av Tjänsten). Bolaget är inte skyldigt att meddela dig något meddelande eller varning före en sådan uppsägning. Du kan som ett resultat av uppsägning förlora ditt konto och all information och data som är associerade därmed, inklusive men utan begränsning din virtuella valuta och virtuella varor, beroende på vad som är tillämpligt och företaget är inte skyldigt att kompensera dig för sådan förlust.

kommunikationer

Vi kan kommunicera med dig via e-post eller posta meddelande via tjänsten. Du godkänner att du mottar e-post från oss på den e-postadress du gav oss för kundservicerelaterade ändamål. Genom att använda Tjänsten eller tillhandahålla information till oss godkänner du att vi kan meddela dig elektroniskt om säkerhet, integritet och administrativa problem som rör din användning av Tjänsten.

Du kan använda Tjänsten för att skicka meddelanden till andra användare av Tjänsten. Du godkänner att din användning av Tjänsten inte kommer att inkludera att skicka oönskade marknadsföringsmeddelanden eller sändningar (dvs. skräppost). Vi kan använda en mängd olika sätt att blockera spammare och missbrukare från att använda Tjänsten. Om du tror att spam uppstod från Tjänsten, var snäll och maila oss omedelbart till contact@avisync.com

Ansvarsfriskrivning

TJÄNSTERNA OCH TJÄNSTMATERIALEN LEVERAS "SOM ÄR" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLÄND, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICERADE GARANTIER FÖR SALGBARHET, EGNETHET FÖR ET SÄRSKILT SYFTE, TITEL OCH INTREDNING. I SAMMANSÄTTNING, UNDER SÄKERHETEN ATT ATT FÖRSÄLJA EN GOD ANVÄNDARUPPLEVELSE, KAN VI INTE OCH INTE PRESENTERA ELLER GARANTERA ATT TJÄNSTERNA TILLSÄTTAS SÄKERHET ELLER FELFRITT ELLER ATT TJÄNSTERNA ALDRIG FUNKTIONER UTAN FÖRSÄKRINGAR, DISKRUPTIONER ELLER FÖRÄNDRINGAR. Ovanstående undantag gäller i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

Ansvarsbegränsning

I DEN GEMENSKAPLIG LÄMPLIGA ÅTGÄRDEN ÄR INGEN SÄKERHET SELSKAPET ANSVARIGT TILL DIG ELLER FÖR TREDJE PERSONER FÖR EVENTUELLA, INCIDENTLIGA, SÄRSKILDA, STRAFFLIGA ELLER ANDRA INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE NÅGONNA FÖRSÖKTE RESULTAT ELLER TAPADE DATA, FRÅN DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ELLER ANNAN MATERIAL PÅ, TILLGÅNG TILL ELLER NEDLADDAT FRÅN TJÄNSTEN, ELLER BASERAT PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADOR ELLER ANNAN RÄTTSLIGT TEORI, OCH VARE ELLER INNEHAVET SÄKERHETEN AV MÖJLIGHETEN FÖR DESSA SKADOR.
Företaget ska inte vara ansvarigt för dig för mer än det större av det belopp som du betalat till oss i enlighet med dessa villkor under de tre (3) månaderna som omedelbart föregår den dag då du först förstår en klagomål. BEGRÄNSNINGARNA OCH DISCLAIMERS I DESSA VILLKOR ÄR INTE HÄR FÖR ATT ANSVARA ANSVAR ELLER ALTERRÄTTIGHETER SOM INTE KAN EXKLUDERAS UNDER GÄLLANDE LAGSTIFTNINGAR. NÅGRA JURISDIKTIONER LÄMNAR INTE EXKLUSIONEN AV UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJANDE ELLER FÖLJANDE SKADOR, SOM ANVÄNDER AT EN AV AV Ovanstående DISCLAIMER OCH BEGRÄNSNINGAR KAN INTE ANVÄNDA DIG. I dessa rättsliga förfaranden kommer AVISYNCs ansvar att begränsas till största möjliga omfattning enligt lag.
Du bekräftar specifikt att företaget inte är ansvarigt för användarinnehåll, inklusive utan begränsning Ditt Innehåll, eller den ärekränkande, stötande eller olagliga beteendet hos någon tredje part och att risken för skador eller skador från ovanstående vilar helt och hållet med dig.

Skadeersättning

Du samtycker till att hålla Bolaget skadelöst från och mot förlust, ansvar, anspråk, efterfrågan, skadestånd, kostnader och utgifter, inklusive rimliga advokatavgifter, som uppstår på grund av eller i samband med (i) din användning av och tillgång till Service; (ii) din överträdelse av alla villkor i dessa villkor (iii) din överträdelse av tredje part rätt, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, egendom eller integritetsrätt eller någon tredje parts överenskommelse eller (iv) något av ditt innehåll eller information i ditt konto eller annan information du skickar eller delar på eller genom tjänsten Som används i det här avsnittet ska "du" inkludera alla som har tillgång till Tjänsten med ditt lösenord.

IOS-applikationer

Följande ytterligare villkor gäller för alla appar som företaget tillhandahåller för dig som är utformat för användning på en Apple iOS-driven mobilenhet (en "iOS-app"): - Du bekräftar att dessa villkor endast är mellan dig och AVISYNC, och inte med Apple, Inc. ("Apple").

  • Din användning av företagets iOS-app måste överensstämma med Apples dåvarande App Store användarvillkor.
  • Företaget, och inte Apple, är ensam ansvarigt för vår iOS App och Tjänster och innehåll tillgängligt därpå. Du erkänner att Apple inte har någon skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster avseende vår iOS App. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag har Apple inga garantibevis överhuvudtaget med avseende på vår iOS App.
  • Du godkänner att företaget, och inte Apple, är ansvarigt för att ta itu med eventuella anspråk från dig eller någon tredje part i samband med vår iOS-app eller din besittning och / eller användning av vår iOS-app.
  • Du godkänner att företaget, och inte Apple, i den utsträckning som krävs av dessa villkor ansvarar för utredning, försvar, avveckling och ansvarsfrihet för eventuella intrångsintrång från tredje part avseende immateriella rättigheter i samband med vår iOS App eller din besittning och användning av vår iOS App.
  • Du företräder och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som omfattas av en amerikanska regeringens embargo eller som har utsetts av den amerikanska regeringen som ett "terroristbistånd" land och (ii) Du är inte listad på någon amerikansk regering lista över förbjudna eller begränsade parter.
  • Du godkänner att följa alla gällande avtalsvillkor för tredje part när du använder vår iOS-app (till exempel, du får inte bryta mot dina villkor för överensstämmelse med trådlösa datatjänst när du använder iOS-appen).
  • Parterna är överens om att Apple och Apples dotterbolag är tredjepartsmottagare till dessa villkor som de avser din licens för företagets iOS App. När du har accepterat dessa villkor har Apple rätt att (och anses ha accepterat rätten) att tillämpa dessa Villkor mot dig, eftersom de avser din licens för iOS App som en tredje part av den.

Användarkonflikter

Du är ensam ansvarig för din interaktion med andra användare av Tjänsten och andra parter som du kommer i kontakt med via Tjänsten. Företaget avstår härmed allt ansvar för dig eller någon tredje part som rör din användning av Tjänsten. Bolaget förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet att hantera tvister mellan dig och andra användare av Tjänsten.

upphovsrätt

Klagomål om upphovsrätt: Företaget respekterar andras immateriella rättigheter, och vi ber våra användare att göra detsamma. Om du tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång eller att din immateriella äganderätt har skett på annat sätt, bör du meddela företaget ditt överträdelseanspråk.