Invoering

Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden"), die het Privacybeleid bevatten en hierbij opnemen in undefined / privacy ("Privacybeleid"), zijn een wettelijke overeenkomst tussen AVISYNC SASU en zijn verbonden bedrijven (het "Bedrijf" of "wij") en jij ("jij"). Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de AVISYNC-applicaties (de "Apps") of de website op undefined (de "Site"), die samen de "Service" worden genoemd, gaat u ermee akkoord (i) dat u 13 jaar of ouder bent ouder, (ii) als u meerderjarig bent in uw rechtsgebied of ouder, dat u hebt gelezen, begrepen en accepteert dat u gebonden bent aan de Voorwaarden, en (iii) als u tussen 13 en meerderjarig bent in uw jurisdictie, dat uw wettelijke voogd deze voorwaarden heeft herzien en ermee heeft ingestemd.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te herzien en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen of herzieningen. Elke dergelijke wijziging of wijziging zal van kracht zijn zeven (7) dagen na plaatsing op de Service en uw voortdurende gebruik van de Service na de ingangsdatum zal uw acceptatie van en instemming met dergelijke wijzigingen of wijzigingen betekenen. Als u bezwaar maakt tegen wijziging of wijziging, is uw enige manier om het gebruik van de Service te staken.

Rechten om de service te gebruiken

De dienst biedt een sociaal online en mobiel platform via de apps en aanverwante internetdiensten. De Service kan u toestaan ​​deel te nemen aan openbare en privéchatrooms en om berichtfuncties te gebruiken om met andere gebruikers van de Service te communiceren. Afhankelijk van uw naleving van deze Voorwaarden, verleent het Bedrijf u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor gebruik en toegang tot de Service, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik (voor commercieel gebruik, u moet de schriftelijke toestemming van ons commerciële team verkrijgen, de voorwaarden van deze commerciële overeenkomst moeten afzonderlijk worden bepaald).

U stemt ermee in niet te (en niet te proberen) om (i) de Service te gebruiken voor elk gebruik of doel anders dan zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze Voorwaarden of (ii) kopieert, aanpast, wijzigt, bereidt afgeleide werken voor gebaseerd op, distribueert, licentieert, de Service of een deel van de Service verkopen, overdragen, publiekelijk weergeven, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen of anderszins exploiteren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Voorwaarden. Er worden geen licenties of rechten aan u verleend door implicatie of anderszins onder enige intellectuele eigendomsrechten die het eigendom zijn van of worden gecontroleerd door het Bedrijf of zijn licentiegevers, met uitzondering van de rechten en rechten die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend.

Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Service (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om gebruikers om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Services te weigeren, inclusief maar niet beperkt tot een overtreding van de Voorwaarden.

Als u deze Voorwaarden schendt, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om u een waarschuwing te geven met betrekking tot de overtreding of onmiddellijk alle Accounts die u met behulp van de Service hebt aangemaakt te beëindigen of op te schorten. U stemt ermee in dat het Bedrijf u niet op de hoogte hoeft te stellen voordat u uw Account (s) beëindigt of opschort, maar het kan dit wel doen.

Cookiesbeleid

Door deze website te blijven gebruiken, stemt u ermee in dat we cookies en andere vergelijkbare technologie op uw apparaat, inclusief mobiele apparaten, kunnen plaatsen, in overeenstemming met onze cookie consent manager. Door gebruik te blijven maken van uw mobiele apparaat voor toegang tot deze website, gaat u ermee akkoord dat de volgende informatie kan worden verzameld: uw unieke apparaat-ID, IP-adres van het mobiele apparaat, informatie over het besturingssysteem van uw apparaat, mobiele provider en uw locatiegegevens (voor zover toegestaan onder toepasselijk recht).

vergoedingen

De prijs van onze producten of sommige kenmerken van onze producten worden bepaald binnen onze Apps. We kunnen ook eisen dat u alle verschuldigde bedragen via een externe betaaldienst betaalt. Betalingen van dergelijke kosten zijn afhankelijk van de voorwaarden van uw app-store of dergelijke derden die van toepassing zijn op in-app-aankopen. U stemt ermee in om te voldoen aan al deze voorwaarden en andere vereisten van uw app-winkel of dergelijke derde partij.

U bent verantwoordelijk voor het bepalen en betalen van de juiste overheidsbelastingen, kosten en servicekosten die voortvloeien uit een transactie die via de Service plaatsvindt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het innen, rapporteren, betalen of kwijtschelden van dergelijke belastingen, vergoedingen of servicekosten, behalve voor zover anders wettelijk vereist.

Jouw rekening

U bent verantwoordelijk voor uw inlogreferenties en voor alle activiteiten die resulteren uit het gebruik van uw inlogreferenties of andere activiteiten in uw account ("Account") op de Service.

Bij het starten van de App (s) of de Service, als u nog geen Account hebt, wordt u gevraagd om een ​​account aan te maken door een gebruikersnaam en in sommige gevallen een wachtwoord in te voeren. Mogelijk moet u ook een geldig e-mailadres of andere informatie opgeven voor toegang tot of gebruik van bepaalde toepassingen of functies.

U verklaart en garandeert dat de informatie die u ons verstrekt bij registratie en op alle andere tijdstippen waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn. We behouden ons het recht voor om elke gebruikersnaam te weigeren of om uw gebruikersnaam te beëindigen of het gebruik van een gebruikersnaam te verhinderen naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid jegens u. U zorgt ervoor dat uw e-mailadres altijd accuraat en up-to-date wordt gehouden. Als we u toestaan ​​de app (len) te gebruiken zonder een account aan te maken (bijvoorbeeld als we een gebruiksservice voor één sessie beschikbaar stellen).

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden door het gebruik van uw inloggegevens of anderszins op uw account. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u van mening bent dat de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens is aangetast of als u vermoedt dat uw account door onbevoegden is gebruikt. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit ongeoorloofd gebruik van uw inloggegevens.

Jouw inhoud

Alle gegevens, tekst, afbeeldingen, foto's en hun selectie en rangschikking, en alle andere materialen die u naar de Service uploadt, is "Uw Inhoud". U verklaart en garandeert dat Uw Inhoud origineel voor u is en dat u exclusief de rechten op dergelijke inhoud bezit inhoud, inclusief het recht om alle rechten en licenties in deze Voorwaarden te verlenen zonder dat de Vennootschap enige verplichtingen of aansprakelijkheid van derden op zich neemt die voortvloeit uit de uitoefening van dergelijke rechten en licenties. Al uw inhoud is uw eigen verantwoordelijkheid en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor materiaal dat u uploadt, plaatst of anderszins beschikbaar maakt.

Door uw inhoud met de service te uploaden, distribueren, verzenden of anderszins te gebruiken, verleent u ons een eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, sublicentieerbare en wereldwijde licentie voor gebruik, host, reproductie, wijziging, aanpassing, publicatie, vertaling, afgeleide werken maken van, distribueren, uitvoeren en weergeven van uw inhoud in verband met het bedienen en leveren van de service.

Het bedrijf garandeert niet de nauwkeurigheid, kwaliteit of integriteit van geplaatste gebruikersinhoud. Door de Service te gebruiken, erkent en aanvaardt u dat u mogelijk wordt blootgesteld aan materiaal dat u aanstootgevend of aanstootgevend vindt. U stemt ermee in dat het Bedrijf in geen geval aansprakelijk zal zijn voor enige gebruikersinhoud, inclusief maar niet beperkt tot fouten in gebruikerscontent, of enig verlies of schade opgelopen door gebruik van gebruikersinhoud.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om uw inhoud met of zonder kennisgeving om de een of andere reden te verwijderen en permanent van de service te verwijderen. U kunt het Bedrijf op de hoogte stellen van inhoud van gebruikers waarvan u denkt dat deze deze Voorwaarden schendt, of ander ongepast gedrag van gebruikers, door undefined e-mailen.

Diensten van derden

We maken gebruik van services van derden om ons te helpen bij het leveren van de Service, maar een dergelijk gebruik betekent niet dat we ze ondersteunen of dat ze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor hun acties. Bovendien kan de Dienst koppelingen maken naar websites van derden om het leveren van diensten aan u te vergemakkelijken. Als u deze links gebruikt, verlaat u de Service. Sommige van deze websites van derden mogen onder onze licentie Service Materialen van ons gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, noch onderschrijven we deze websites van derden of de organisaties die dergelijke websites van derden of hun producten of diensten sponsoren, ongeacht of we zijn aangesloten bij dergelijke websites van derden. U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade van welke soort dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke transacties die u mogelijk hebt op of via een website van een derde partij of als gevolg van de aanwezigheid van advertenties van derden op de dienst.

Beëindiging

U kunt uw account te allen tijde en om welke reden dan ook beëindigen door een e-mail te sturen naar undefined .

Het Bedrijf kan uw Account en uw toegang tot de Service (of, naar keuze van het Bedrijf, toepasselijke delen van de Service) op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen. Het bedrijf is niet verplicht om u voorafgaand aan een dergelijke beëindiging een kennisgeving of waarschuwing te verstrekken. U kunt, als gevolg van beëindiging, uw Account en alle bijbehorende informatie en gegevens verliezen, inclusief zonder beperking uw Virtuele Valuta en Virtuele Goederen, zoals van toepassing en het Bedrijf is niet verplicht om u te compenseren voor dergelijk verlies.

communicatie

We kunnen via e-mail met u communiceren of via de Service een melding plaatsen. U stemt ermee in om een ​​e-mail van ons te ontvangen op het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt voor aan de klantenservice gerelateerde doeleinden. Door de Service te gebruiken of informatie aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat we elektronisch met u kunnen communiceren over beveiligings-, privacy- en administratieve kwesties met betrekking tot uw gebruik van de Service.

U mag de Service gebruiken om berichten naar andere gebruikers van de Service te verzenden. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Dienst niet zal bestaan ​​uit het verzenden van ongevraagde marketingberichten of uitzendingen (dwz spam). We kunnen verschillende middelen gebruiken om spammers en misbruikers te blokkeren van het gebruik van de Service. Als u van mening bent dat spam afkomstig is van de Service, e-mail ons dan onmiddellijk op contact@avisync.com

Garantiedisclaimer

DE DIENSTEN EN HET SERVICEMATERIAAL WORDEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. BOVENDIEN, WANNEER DE ONDERNEMING PROBEERT EEN GOED GEBRUIKERSERVARING TE VERLENEN, KUNNEN WE NIET GARANDEREN OF GARANDEREN DAT DE DIENSTEN ALTIJD VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN OF DAT DE DIENSTEN ALTIJD ZONDER VERTRAGINGEN, VERTRAGINGEN OF ONVOLKOMENEN FUNCTIONEREN. DE VOORGAANDE DISCLAIMERS ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS DE VENNOOTSCHAP IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR U OF VOOR DERDEN VOOR EVENTUELE GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIVE OF ANDERE INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENST OF ANDERE MATERIALEN OP, TOEGANG VERKREGEN VIA OF GEDOWNLOAD VAN DE DIENST, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN OF HET BEDRIJF ZELF OF NIET OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE.
DE ONDERNEMING IS NIET AAN U AANSPRAKELIJK VOOR MEER DAN HET GROTERE BEDRAG DAT U IN DE DRIE (3) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOLGENS DEZE VOORWAARDEN AAN ONS HEEFT BETAALD VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAARNAAR EERST EEN CLAIM WORDT VERKLAARD. DE BEPERKINGEN EN DISCLAIMERS IN DEZE VOORWAARDEN DOEN GEEN PORTIE OM DE AANSPRAKELIJKHEID OF WIJZIGINGSRECHTEN TE BEPERKEN DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN STILZWIJGENDE GARANTIES OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, WAARDOOR DAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN DEZE RECHTSGEBIEDEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AVISYNC BEPERKT TOT DE GROOTSTE MATE DIE DOOR DE WET IS TOEGESTAAN.
U erkent specifiek dat het Bedrijf niet aansprakelijk is voor gebruikerscontent, inclusief maar niet beperkt tot Uw Inhoud, of lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van een derde partij en dat het risico van schade of schade van het voorgaande volledig bij u ligt.

schadeloosstelling

U stemt ermee in het Bedrijf schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen en voor enig verlies, aansprakelijkheid, vordering, vordering, schade, kosten en uitgaven, inclusief redelijke advocatenkosten, voortvloeiend uit of in verband met (i) uw gebruik van en toegang tot de Service; (ii) uw overtreding van eender welke voorwaarde van deze Voorwaarden; (iii) uw schending van enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, eigendomsrecht, of privacyrecht of enige derde partijovereenkomst; of (iv) uw Inhoud of informatie in uw Account of andere informatie die u op of via de Service plaatst of deelt. Zoals in deze sectie wordt gebruikt, omvat "u" iedereen die de Service gebruikt met uw wachtwoord.

IOS-applicaties

De volgende aanvullende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot elke app die het bedrijf aan u levert, ontworpen voor gebruik op een door Apple iOS aangedreven mobiel apparaat (een "iOS-app"): - U erkent dat deze voorwaarden alleen tussen u en AVISYNC gelden, en niet met Apple, Inc. ("Apple").

  • Uw gebruik van de iOS-app van het bedrijf moet voldoen aan de dan geldende App Store-servicevoorwaarden van Apple.
  • Het bedrijf, en niet Apple, is als enige verantwoordelijk voor onze iOS-app en de daarop beschikbare services en inhoud. U erkent dat Apple niet verplicht is onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot onze iOS-app. Voor zover maximaal toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele garantieverplichting met betrekking tot onze iOS-app.
  • U stemt ermee in dat het bedrijf, en niet Apple, verantwoordelijk is voor de aanpak van claims van u of een derde partij met betrekking tot onze iOS-app of uw bezit en / of gebruik van onze iOS-app.
  • U stemt ermee in dat het Bedrijf, en niet Apple, verantwoordelijk is, voor zover vereist door deze Voorwaarden, voor het onderzoeken, verdedigen, schikken en ontslaan van enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot onze iOS-app of uw bezit en gebruik van onze iOS-app.
  • U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderhevig is aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat "terroristen steunt"; en (ii) U staat niet op een lijst van de regering van de Verenigde Staten van verboden of beperkte partijen.
  • U stemt ermee in zich te houden aan alle van toepassing zijnde externe contractvoorwaarden bij het gebruik van onze iOS-app (u mag bijvoorbeeld geen overtreding van de gebruiksvoorwaarden van uw draadloze gegevensservice zijn wanneer u de iOS-app gebruikt).
  • De partijen zijn het erover eens dat de dochtermaatschappijen van Apple en Apple begunstigden van deze voorwaarden zijn, aangezien deze betrekking hebben op uw licentie voor de iOS-app van het bedrijf. Na uw aanvaarding van deze Voorwaarden, heeft Apple het recht (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Voorwaarden tegen u af te dwingen wanneer zij betrekking hebben op uw licentie voor de iOS-app als een derde begunstigde daarvan.

Gebruikersgeschillen

U bent zelf verantwoordelijk voor uw interactie met andere gebruikers van de Service en andere partijen waarmee u via de Service in contact komt. Het bedrijf wijst hierbij alle aansprakelijkheid jegens u of een derde partij af met betrekking tot uw gebruik van de service. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om geschillen tussen u en andere gebruikers van de Service te beheren.

auteursrechten

Klachten over auteursrechten: het bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een schending van het auteursrecht vormt, of dat uw intellectuele eigendomsrechten op een andere manier zijn geschonden, moet u het bedrijf op de hoogte brengen van uw inbreukvordering.